Velkoobchod

Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) pro podnikatele a právnické osoby se vztahují na smlouvy, uzavřené prostřednictvím on-line obchodu TipTrade s.r.o. umístěného na webovém rozhraní www.levne-povleceni.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností 

TipTrade s.r.o., se sídlem v Ostravě, na ulici V Zátiší 850/1, 70900, Ostrava
I.Č.: 27805395, Zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 52302.

Adresa pro doručování: Těšínská 650/201, Ostrava, 710 00
Adresa provozovny: Těšínská 650/201, Ostrava, 710 00
Telefonní číslo: +420 608 102 995
Kontaktní e-mail: obchod@levne-povleceni.cz ,info@tiptrade.cz 

jako prodávajícím
a podnikatelem či právnickou osobou
jako kupujícím
(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti, se sídlem, identifikační číslo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložka (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a podnikatelem, právnickou osobou  prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Obchodní podmínky a jejich znění může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí reklamačním řádem pro podnikatele a právnické osoby, zásadami ochrany osobním údajů a dále podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1.3. Tyto obchodní podmínky se vztahují pro právnické osoby a podnikatele. Na smlouvy uzavřené spotřebitelem se vztahují Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele.

1.4. Zasláním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

2. Objednávka a uzavření smlouvy

2.1. Ze všeho nedříve se prosím zaregistrujte v našem e-shopu.
Zvolte si přihlašovací jméno a heslo, vyplňte Vaše kontaktní údaje, fakturační, případně doručovací adresu, IČ, jste-li plátci DPH nezapomeňte uvést i DIČ. 
Pak již stačí napsat e-mail, nebo zatelefonovat a my Vám přiřadíme příslušnou cenovou kategorii.
Po přihlášení do e-shopu pak za svým jménem "Uživatele" vidíte i Vaši cenovou kategorii.
Kontaktní e-mail: obchod@levne-povleceni.cz
Telefonní číslo: +420 608 102 995

Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

2.2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Kupující je povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zadáním platného identifikačního čísla do objednávky.

2.4. Kupující zboží objednává přes webové rozhraní, popřípadě dle dohody smluvních stran.

2.5. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3. Dodací podmínky a platby za zboží

3.1. Zboží zasíláme pouze přepravní společností DPD. Zboží je baleno v balících, přičemž se vždy snažíme expedovat zásilku v co nejmenším počtu balíků, nezvyšovat zbytečně přepravní náklady na straně zákazníka. Při objednávkách vyššího objemu, lze domluvit paletovou přepravu, která výrazně zlevní přepravní náklady na jeden kus zboží, samozřejmě od určitého množství přepravovaných kusů. V případě jakýchkoli nejasností, nebo požadavků ze strany zákazníka nás neváhejte kontaktovat, vše vyřešíme individuálně, dle našich možností. Zboží zakoupené u nás, NEZASÍLÁME Vašim zákazníkům, vždy jej zasíláme na předem smluvenou adresu.

3.2. Platba zboží je možná dobírkou, zboží zaplatíte přepravci při jeho převzetí, nebo předem na náš účet (převodem nebo platba online).

3.3. Zboží NEDÁVÁME na splatnost.

3.4. Dodání zboží je podmíněno skladovou dostupností, která je vždy uvedena v detailu zboží na stránkách e-shopu. V případě objednávky zboží většího rozsahu, Vás vždy budeme informovat o možné době dodání. Zboží, které dovážíme od našich zahraničních dodavatelů a výrobců máme zpravidla skladem v dostatečném množství.

3.5. Cena dopravy

  • Cena poštovného na území České republiky je 99,17Kč bez DPH za jeden balík.
  • Cena poštovného na Slovensko je 5,78EUR bez DPH.
  • Cena doběrečného při platbě dobírkou v ČR je 32,23Kč bez DPH, na Slovensko 1,24EUR bez DPH.
  • V případě platby bankovním převodem se doběrečné neúčtuje.
  • Pokud fakturovaná částka dosáhne hodnoty 5000Kč bez DPH, tedy 6000Kč s DPH je poštovné ZDARMA.
  • V případě velkoobchodních odběratelů neplatí ceník dopravného pro maloobchodní odběratele, tudíž neplatí nulová cena přepravy za objednávku nad 1.490,- Kč.

3.6. Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen, zkontrolovat zboží, zejména počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je kupující povinen, tento nesoulad oznámit prodávajícímu, bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1 Dokud kupující nepřevezme zboží, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit kdykoliv. V tomto případě vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu, která již byla prodávajícímu zaplacena. Platba bude provedena bezhotovostně, na účet určený k této transakci kupujícím, nebo na účet, ze kterého proběhla platba za zboží.

4.2. Prodávající má také právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud je kupující v prodlení s platbou za zboží déle než 4týdny.

4.3. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

4.4 Odstoupení od kupní smlouvy musí být vyhotoveno a učiněno písemně. Pokud smlouva byla uzavřena elektronickou cestou, musí mít odstoupení od smlouvy také elektronickou formu. Odstoupení od smlouvy nabývá platnost momentem doručení oznámení druhé smluvní straně.

4.5. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. Práva z vadného plnění

Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí Reklamačním řádem pro podnikatele a právnické osoby prodávajícího. https://www.levne-povleceni.cz/reklamace-pro-velkoobchod/

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Informace o ochraně osobních údajů jsou detailně zpracovány na samostatné stránce, na kterou se dostanete klepnutím na nadpis o řádek výše, nebo klepnutím myší sem

7. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIE

SOUBORY COOKIES JSOU POČÍTAČOVÁ DATA, ZEJMÉNA TEXTOVÉ SOUBORY, ULOŽENÉ V ZAŘÍZENÍ UŽIVATELE (POČÍTAČE, TELEFONY ATD.) URČENÁ PRO POUŽITÍ
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. TYTO SOUBORY UMOŽŇUJÍ IDENTIFIKACI ZAŘÍZENÍ UŽIVATELE A SPRÁVNÉ ZOBRAZENÍ WEBOVÉ STRÁNKY DLE INDIVIDUÁLNÍCH PREFERENCÍ.
ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES SE TEDY BUDOU TÝKAT NEJEN ZÁKAZNÍKŮ, REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ, ALE I PROSTÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ WEBOVÝCH STRÁNEK WWW.LEVNE-POVLECENI.CZ (DÁLE JEN „NÁVŠTĚVNÍK“ NEBO „VY“) .

Některé ze souborů cookies mohou být osobním údajem (mohou být spojeny s konkrétní osobou), neboť umožňují identifikaci zařízení uživatele, z toho důvodu správce osobních údajů vydává toto poučení.
Např. přiřazením určitého chování určitému návštěvníkovi, jejich propojením s údaji poskytnutými při registraci účtu v elektronickém obchodě.

Vzhledem k tomu, že správce může používat řešení obdobná funkcemi jako soubory cookies, tato ustanovení platí i pro tyto technologie.

Webové stránky www.levne-povleceni.cz lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 GDPR, zasláním emailu na adresu obchod@levne-povleceni.cz. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně.
Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

K čemu jsou užitečné soubory cookies?

Soubory cookies jsou součástí HTTP protokolu, který se používá pro komunikaci mezi webovým serverem a prohlížečem.
Skládají se z: identifikačního klíče, hodnoty a doby, po jaké by měl prohlížeč cookies odstranit. Jejich funkce jsou většinou standardní a slouží pro nastavení prohlížeče.
V okamžiku, kdy uživatel používá naší stránku, aplikujeme soubory cookies umožňující identifikaci prohlížeče nebo zařízení uživatele – soubory cookies obsahují různé druhy informací, které ve své podstatě nejsou osobními údaji (neumožňují identifikaci uživatele – funkční a výkonnostní).
Soubory cookies se používají k přizpůsobení obsahu stránek Vašim preferencím, včetně našich nabídek, a pro zlepšení a personalizaci obsahu webových stránek.

Které soubory cookies používáme?

Na našich stránkách využíváme soubory cookies: konverzní, trackingové, remarketingové, analytické a esenciální.

KONVERZNÍ, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů.
TRACKINGOVÉ (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů.
REMARKETINGOVÉ, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení.
ANALYTICKÉ, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají.
ESENCIÁLNÍ, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

Jaký právní titul ke zpracování souborů cookies máme?

Oprávněný zájem správce. Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů.
Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce na řádném provozu webu, e-shopu a zachování vysokého uživatelského zážitku, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
Souhlas návštěvníka. Cookies pro cílení reklamy („sociální média a marketing“) jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies.
Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče nebo nastavení na našich webových stránkách.

Jak blokovat zpracování cookies

Souhlas s využíváním souborů cookies můžete nastavovat prostřednictvím nastavení soukromých údajů internetového prohlížeče na Vašem zařízení.
Ve výchozím nastavení internetového prohlížeče nebo jiného software nainstalovaného v počítači nebo jiném zařízení připojeném k síti lze povolit ukládání určitých typů souborů cookies v takovém zařízení.
Tato nastavení lze měnit tak, že se v nastavení prohlížení zablokuje používání souborů cookies nebo je uživatel informován o každém jednotlivém přenosu do zařízení uživatele.
Tímto způsobem může být kdykoliv zrušen nebo jinak nastaven rozsah souhlasu s použitím této technologie (zablokování ukládání souborů cookies v budoucnu).
Odmítnutí používání souborů cookies platí pouze pro daný prohlížeč. V případě používání jakéhokoliv jiného prohlížeče na stejném nebo jiném zařízení je nutné opětovné nastavení stejných podmínek.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

8.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.