Nákup bez rizika

Nákup bez rizika – 14 denní záruka vrácení peněz

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

Toto ustanovení nelze využít u zboží na zakázku a určeného pro konkrétního zákazníka v rozměrech jiných než standardních.

Standardní rozměr u povlečení je 70x90cm, 40x60cm polštář a 100x135cm, 140x200cm, 140x220cm a 220x200 přikrývka.
Standardní rozměr prostěradel je 90x200cm, 160x200cm, 180x200cm, 220x200cm v provedení froté a jersey s napínací gumou.
U hladkých bavlněných pak 140x240cm a 220x240cm.Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:


  • Zboží doručte poštou na adresu provozovny firmy TipTrade s.r.o., Těšínská 650/201, 710 00 Ostrava.

  • Pro odstoupení od kupní smlouvy využijte formulář "Odstoupení od kupní smlouvy" poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy

Dle občanského zákoníku č. § 1832
1, Odstoupí-li kupující od smlouvy, je mu navráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, jakým byla úhrada přijata.

2, Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

  • Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, zašle na níže uvedenou adresu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.
  • Odešlete prosím email na obchod@levne-povleceni.cz s textem:
    Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo daňového dokladu) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet, uveďte prosím číslo účtu, datum a jméno.
  • V případě, že nemáte přístup k e-mailu, můžete Vaši žádost zaslat poštou, nebo faxem.

Zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí být:
- originálně zabaleno v původním, neporušeném obalu, bez toho obalu je zboží nadále
  dle hygienických předpisů již neprodejné
- nesmí být použité ani vyprané!!!
- musí být nepoškozené a v perfektním stavu, kompletní a s originálním dokladem o koupi

Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme vám zboží pojistit. Zboží, které obdržíme na dobírku a neavizované zásilky nepřebíráme.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na váš účet a to do 14 dnů po obdržení a kontrole zboží.

Pro obchodníky či distributory, tzn. firmy nakupující na IČ, Záruka vrácení peněz NEPLATÍ.
Případné vrácení zboží je řešen individuálně dle domluvy řídí se dle Obchodního zákoníku.

Záruka vrácení peněz – nákup bez rizika, platí pouze v případě zaslání zboží poštou, nebo zásilkovou službou.
V případě osobního odběru lze záruku vrácení peněz uplatnit pouze při nepřevzetí zboží v místě odběru.

V souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. j) bere kupující na vědomí, že v rámci mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů se může kupující obrátit na Českou obchodní inspekci. Podání k České obchodní inspekci lze podat písemnou formou příp. přes e-podatelnu na internetových stránkách www.coi.cz. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.